Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan Barnas Musikkteater AS (”vi” eller ”oss”) behandler og sikrer personopplysningene dine.


1. Behandlingsansvarlig

Den juridiske enheten som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine, er:
Barnas Musikkteater AS
Blokkhusgata 12
4608 Kristiansand S
Org.nr. 916 602 375

Ønsker du å melde deg av direkte markedsføring – kan du gjøre det her: personvern(at)barnasmusikkteater.no

 

2. Beskrivelse av behandlingen

Formål Kategorier av personopplysninger Kilder Behandlingsgrunnlag Mottakere

Levering av ytelser

Levering av produkter og tjenester

Personopplysninger brukes til å kontakte deg med henblikk på levering av produkter og tjenester som du har kjøpt til din bedrift, registrert deg for og/eller tegnet abonnement på.

Levering av nyhetsbrev

Personopplysninger brukes til å sende nyhetsbrev som du har abonnert på.

Kundeservice

Personopplysninger brukes som støtte i forbindelse med kjøp og abonnementer samt øvrige henvendelser.

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger

Alminnelige personopplysninger

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Påloggingsopplysninger i forbindelse med kundestøtte

 

Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra deg.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. barnehagens eller kommunens nettside, telefonregister og geodemografiske klassifikasjoner.

 

Vi behandler personopplysningene dine basert på følgende behandlingsgrunnlag

 • Hvis det er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i.
 • Hvis det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, f. eks. i henhold til bokføringsloven.
 • Hvis det er nødvendig for at Barnas Musikkteater AS skal kunne vareta de berettigede interessene å sende deg nyhetsbrev, og for øvrig kunne tilby deg effektiv kundeservice.

Vi kan gi videre personopplysningene dine under følgende omstendigheter

(i) Til leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten vår, f.eks.

 • Leverandører av tjenester, teknisk støtte og kundeservice
 • Leveransetjenester

(ii) Hvis det er påkrevd ifølge en domstolsavgjørelse eller gjeldende lovgivning.

Business to business

Personopplysninger brukes til å kontakte virksomheter, med henblikk på markedsføring og salg av konserter, forestillinger, kurs og e-læring, samt medlemskap.

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer

 

Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra deg.
 • Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. barnehagens eller kommunens nettside, telefonregister og geodemografiske klassifikasjoner.
Vi behandler personopplysningene dine basert på følgende behandlingsgrunnlag

 • For effektivt å kunne samarbeide med samarbeidspartnere og leverandører, f.eks. om markedsføring og salg av konserter, forestillinger, kurs og e-læring, samt medlemskap.

 

Vi kan gi personopplysningene dine videre under følgende omstendigheter

(i) Til leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten vår, f.eks.

 • Leverandører av tjenester, teknisk støtte og kundeservice
 • Leveransetjenester

(ii) Hvis det er påkrevd ifølge en domstolsavgjørelse eller gjeldende lovgivning.

Markedsføring

Personopplysninger brukes til markedsføringsformål, herunder til å målrette kommunikasjonen vår for å sende din bedrift relevant markedsføring.

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger

Alminnelige personopplysninger

 • Navn
 • E-post
 • Telefonnummer
Vi samler inn opplysninger fra følgende kilder

 • Direkte fra deg.

·       Fra andre kilder som er offentlig tilgjengelige, f.eks. barnehagens eller kommunens nettside, telefonregister og geodemografiske klassifikasjoner.

Vi behandler personopplysningene dine basert på følgende behandlingsgrunnlag

 • Hvis det er nødvendig for at Barnas Musikkteater AS skal kunne vareta den berettigede interessen å markedsføre våre produkter og tjenester.

Vi kan gi videre personopplysningene dine under følgende omstendigheter

(i) Til leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten vår, f.eks.

 • Leverandører av tjenester, teknisk støtte og kundeservice
 • Leveransetjenester

(ii) Hvis det er påkrevd ifølge en domstolsavgjørelse eller gjeldende lovgivning.

(iii) Med henblikk på markedsføring av våre produkter og tjenester til

 • kreative og digitale byråpartnere
 • telemarketingbyråer
 • digitale mediepartnere

 

 

3. Obligatoriske opplysninger

Følgende opplysninger er obligatoriske:

 • Bedriftens navn, adresse, ditt navn, e-post adresse og telefonnumer

 

4. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

 • Du har rett til å be om å få innsyn i, korrigere eller slette personopplysningene dine.
 • Du har også rett til å protestere mot og begrense behandlingen av personopplysningene dine.
 • Dersom behandlingen av personopplysningene dine er basert på samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket. Tilbaketrekkingen vil ikke ha betydning for lovligheten ved behandlingen som er utført før du trekker tilbake samtykket.
 • Du har en ubetinget rett til å protestere mot at personopplysningene dine behandles med henblikk på direkte markedsføring, herunder målrettet markedsføring. Det kan du gjøre ved å sende en e-post til personvern(at)barnasmusikkteater.no
 • Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene som du selv har oppgitt, i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format.
 • Du har rett til å inngi en klage til en tilsynsmyndighet, f.eks. Datatilsynet.

Du har alltid mulighet til å melde deg av et nyhetsbrev eller annen kommunikasjon mottatt via e-post/SMS ved å bruke avmeldingslenken direkte i utsendelsen. I tillegg kan du benytte deg av rettighetene dine ved å sende en e-post til: personvern(at)barnasmusikkteater.no
Det kan være betingelser eller begrensninger ved disse rettighetene. Det er derfor ikke sikkert at du f.eks. har rett til dataportabilitet i det konkrete tilfellet. Dette avhenger av de konkrete omstendighetene i forbindelse med behandlingsaktivitetene.
I tilfelle vesentlige endringer gir vi deg beskjed via dette nettstedet og via e-post hvis det er mulig. Den til enhver tid gjeldende versjonen av disse retningslinjene, ligger på nettstedet vårt  https://barnasmusikkteater.no/retningslinjer-for-personvern/ 

Sist oppdatert: [25.05.2018]