Hvordan tilrettelegge

SPESIELT FOR «DIAMANTENE I HJERTET»

Intim-konsert. Ved valg mellom stor eller liten sal, velg den minste – så lenge det er plass til barna.

Kunstneren trenger 2 x 2,5 meter i enden av rommet.

Et stort «voksen»-bord, 120×60 cm. Ca. Andre format går også fint.

Sonia kommer ca. 30 minutter før forestilling, og trenger kun bærehjelp hvis trapper opp til spillesal, eller ufremkommelig terreng ute: grus, myr. Trillende instrumentkoffert.

 

SPESIELT FOR «FRA SAMARIA TIL BLÅFJELL»

Kunstnerene trenger 3 x 2,5 meter i enden av rommet. 2 stikk-kontakter ved «scene»området.
De kommer ca. 30 minutter før forestilling.

 

SPESIELT FOR «BALANSEKUNSTNEREN GULLI»

Kunstneren trenger 3 meter bredde og 2 meter dybde i enden av rommet.

Stikk-kontakt i nærheten til «scenen». Blending av vinduer så langt det lar seg gjøre.

Gulli kommer ca. 45 minutter før forestilling, og trenger en bærehjelp inn og ut av barnehagen.

 

GENERELT

1. Rydd spillerom/sal på forhånd og vask gulvet for matrester etc.

 

2. En bærehjelp inn fra bilen og ut igjen etter forestilling
En person tilgjengelig for kunstneren ved forberedelse av forestillingen.

 

3. Stillhet rundt spillestedet
Informer alle ansatte om hva som foregår, og at praktiske gjøremål som kan ta oppmerksomheten bort fra forestillingen utsettes til etterpå.

 

4. Sitteplasser for barna
Plasser barna i en halvmåneformet «amfi» struktur. På gulvet foran, små puter eller krakker, stoler evt. bord bakerst; slik at alle barna ser. Forestillingen er for alle. Men, hvis en av de små blir urolig og gråter så ta dem ut slik at de andre barna kan beholde fokus under forestillingen.

 

5. Aldersgrupper
Plasser de minste barna på 1 år på siden sammen med de voksne. Aldersblandede grupper: bland resten av barnegruppen aldersmessig slik at store og små sitter sammen.

 

6. Spre de voksne
Spre de voksne godt i barnegruppen, slik at de kan roe ned barn som blir urolige, og dermed hjelpe hele barnegruppen til å holde fokus på forestillingen.

 

7. Skru av mobilen!
Velg en person som står bak alle barna og tar bilder. Mobiltelefonen og samtaler mellom de voksne, forstyrrer forestillingen og tar fokuset vekk fra det som skjer på scenen. Hjelp barna med å være tilstede under hele forestillingen.

 

Vi gleder oss til å spille hos dere!

Hilsen Oss i Barnas Musikkteater